- - 3 Aug. : Stap vir Bybels. Ons wil ‘n “mini kwekery” bedryf. So plant nou al jou ekstra plantjies in houers (blikkies, sakkies, ens.). - - 23 Augustus: Wildsfees wat deur ring van Rustenburg aangebied word. Kaartjies beskikbaar!!! - - Bok van Blerk: 13 Junie 2019 om 19:00. Hy tree op by NG Proteapark. Dis ten bate van Jolkamp. Kaartjies: R150,00 pp. Beskikbaar by kerkkantoor: Tel 014 533 4028 - -

Kerkraads besluit

Die volgende besluit is deur die kerkraad van die Ned. Geref. Gemeente Rustenburg-Suid geneem tydens ’n kerkraadsvergadering op 28 Oktober 2015 in reaksie op die Algemene Sinode se besluite rondom homoseksualiteit (selfdegeslagverhoudings) wat soveel onmin, verwarring en misleiding veroorsaak:

Afrikaans

Media verklaring NG Kerk tov selfdegeslagverhoudings

Liewe broers en susters

Die Moderatuur van die Algemene Sinode het in hulle verklaring kennis geneem van die hofuitspraak oor die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings. Die kerk respekteer die hofuitspraak. Die kerk moet egter nog saam met sy regspan die uitspraak bestudeer om die volle implikasies daarvan te verreken in sy keuse om na die Konstitusionele Hof te appelleer of nie.

Afrikaans

Kleipotbediening:

Die Kleipotspan is dienend volgens die voorbeeld van Jesus, deur uit te reik na mense deur besoeke en gebede. 
*    `n Kleipotbedieningsvergadering word gehou op die laaste Sondag van elke maand, in die kerksaal, tydens tee. 

*    ’n Gebreekte kleipot is voor in die kerk geplaas, waarin lidmate geskrewe versoeke vir besoeke kan plaas. 

*    ’n Register is agter in die kerk beskikbaar, waar lidmate kan registreer vir ondersteuning.  Lidmate kan ook versoeke vir besoeke en gebede per SMS of WhatsApp stuur na die fasiliteerder van die kleipotspan by 082 455 9779.  Anonieme gebedsversoeke vir voorbiddingsbediening is ook welkom.  Neem asb. kennis dat eposse ook via die webblad aan Riaan gestuur kan word.
*    Gebedslampies wat deur lidmate voor of na die erediens aangesteek kan word, is by die gebreekte kleipot beskikbaar.
*    Foto’s van die kleipotspan, met name en kontakbesonderhede is in die saal op die kennisgewingbord beskikbaar, indien lidmate persoonlike versoeke vir besoeke met `n spesifieke spanlid wil reël.