Meer inligting oor COVID-19 Virus

>> Op KERKRAADS-VERGADERING gehou Woensdag,10 FEB 2021 is verkies as Voorsitter: Dolf Smith en Ondervoorsitter: George Loock <<
Lydenstyd

EREDIENSTE BINNE DIE KERK WORD HERVAT

Na aanleiding van die nuwe reëlings onder vlak 3 van die inperking, mag ons weer eredienste binne die kerk hervat. Die maksimum aantal persone wat toegelaat word is 50 persone per diens.

Dienste binne die kerk word hervat vanaf Sondag, 21 Februarie. BESPREEK asseblief u plek by die diens voor Vrydag, 13:00 elke week by een van die volgende telefoonnommers: 014 592 2419/ 071 436 0102.

Covid-maatreëls geld: dra maskers, behou sosiale afstande, saniteer voor die diens en vul die bywoningsvorm in die voorportaal in.

Die Omgekeerde Tien Gebooie

Tien gebooie

 

DIE OMGEKEERDE TIEN GEBOOIE

Omdat Jesus die Wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in Hom, 10 beloftes aan ons.

DIE EERSTE GEBOD

Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.

DIE BELOFTE

Ek belowe jou dat as Ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie – Ek sal die eerste ereplek in jou lewe hê.


DIE TWEEDE GEBOD

Jy mag nie vir jouself afgode maak nie.

DIE BELOFTE

As Ek in jou hart is, belowe Ek dat jy geen gesnede beelde van my sal maak nie.  Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra.

 


 

DIE DERDE GEBOD

Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

DIE BELOFTE

As jy My liefhet, se Jesus, belowe Ek jou dat My Naam nooit ’n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word.

 


 

DIE VIERDE GEBOD

Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. (Verkort)

DIE BELOFTE

As ek die ereplek in jou lewe het, belowe Ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van die week vir jou sal wees.  Dit sal vir jou ’n vreugde wees om kerk toe te gaan – 'n dag, nie om teen op te sien nie, maar na uit te sien.

 

 

Uit: Gebedeboek met Liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Erediens Kommissie van die Oos-Kaap Sinode. (Aangepas)