- >> Geen inry eredienste tot verdere kennisgewing.<<

Meer oor bediening

Die erediens is 'n geleentheid waar ons as gelowiges saamkom in die huis van die Here om Hom te aanbid.  Lof aan Hom te bring vir alles wat Hy vir ons doen.  Die gemeenskap van medegelowiges te ervaar en om 'n boodskap te ontvang deur middel van die prediker.


 

Belydenis van Geloof

Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat.  Belydenis klas vind plaas in die konsistorie onder leiding van die Leraar.  Kontak Ds Steyn vir tye.

Volwassenes wat nog nie belydenis afgelê het nie, het ook die geleentheid om met die Leraar kontak te maak en te reël om klasse op afspraak by te woon.

besoek bladsy »

Bybelstudie

Bybelstudie vind plaas op Maandag oggend om 09:30 by Huis Sering in die sitkamer, Woensdag oggend om 09:00 in die Koffiekamer en Woensdag aand om 17:30 in die Konsistorie.  Almal is welkom.

besoek bladsy »

Doop

Doop is 'n geleentheid wat baie spesiaal is vir ons.  Kontak gerus die kerkkantoor of die leraar vir verdere besonderhede en reëlings.

besoek bladsy »

Erediens

Eredienste is ‘n geestelike ontmoeting tussen die Drie-enige God en sy groot geloofsfamilie, sowel as die geloofsfamilie onderling met mekaar.  Kom ervaar saam met ons hoe God op ‘n besondere wyse in en deur die lewens van mense werk.

Lydenstyd 2020

 

besoek bladsy »

Mannebiduur

Vrydag oggende om 06:00 vergader die manne van die gemeente saam in die Koffiekamer en loof en prys die Heer deur middel van gebed.

besoek bladsy »

Nagmaal

Nagmaal is 'n geleentheid waar ons die goedheid van God herdenk deur sy seun wat aan die kruis vir ons sondes betaal het.  Saam met medegelowiges bely ons opnuut die grootheid van die Drie-enige God.

besoek bladsy »

Silwer Krone

Gemeentelede 65 en ouer is welkom om by die Silwer Krone aan te sluit.  Die Silwer Krone kuier elke vierde Saterdag heerlik saam.  Hou die kalender en afkondigings dop.  As jy 'n Silwer Kroon het of veronderstel is om een te hê, woon die heerlike gesellighede by.

besoek bladsy »