- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Wat ons bied

Bybelstudie vind plaas op Maandag oggend om 09:30 by Huis Sering in die sitkamer, Woensdag oggend om 09:00 in die Koffiekamer en Woensdag aand om 17:30 in die Konsistorie.  Almal is welkom.