- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Wat ons bied

Eredienste is ‘n geestelike ontmoeting tussen die Drie-enige God en sy groot geloofsfamilie, sowel as die geloofsfamilie onderling met mekaar.  Kom ervaar saam met ons hoe God op ‘n besondere wyse in en deur die lewens van mense werk.