You are here

Mannebiduur

Lees Meer

Vrydag oggende om 06:00 vergader die manne van die gemeente saam in die Koffiekamer en loof en prys die Heer deur middel van gebed.