- - WINSKOOP: Wilds wors @ R50 per kilogram. - - Aswoensdag Erediens: 26 Februarie 2020 om 18:30. - - “Lydingsreis van Jesus” : 5 tot 10 April 2020 - -

Wat ons bied

Vrydag oggende om 06:00 vergader die manne van die gemeente saam in die Koffiekamer en loof en prys die Heer deur middel van gebed.