You are here

Jeug bediening

Welkom

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.

Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.  Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.

Juniors Kontak

Graad R & 1

Kategeet

Jeanette van Heerden

Kategeet

Shantel Bernard

Aflos Kategeet

Madelein Joubert

Graad 2

Kategeet

Marika Enos

Kategeet

Dora Du Plessis

Aflos Kategeet

Vereena Muller

Graad 3 & 4

Kategeet

Marjorie Landsberg

082 375 9382

Kategeet

Josslin Combrink

063 399 8955

Aflos Kategeet

Estelle Grundling

Aflos Kategeet

Retha Nel

Graad 5 & 6

Kategeet

Mari Botha

083 658 3626

Kategeet

Alexé Rautenbach

082 879 2592

Aflos Kategeet

Charmaine Lochner