- >> Goeie nuus! Ons is terug in die kerkgebou. Dra van masker is verpligtend, ontsmettingsmiddel sal beskikbaar wees. Gebruik asb slegs hoofingang.<< - >> Pastorie: Krugerstraat 197: Hierdie 5 slaapkamerhuis is te huur vanaf 1 Desember 2020. Kontak kerkkantoor. << - >>

Neem kennis

Ds Riaan Steyn is tans met spesiale verlof.

Kategese open weer Sondag, 8 November 2020.

Tiendemaand

Oktober is gewoonlik die maand waarin elke gemeentelid sy dankbaarheid bewys deur ‘n addisionele bydrae vir die werk van die Here te maak. (Enige maand! Dit is jou keuse.)  Ons het baie om voor dankbaar te wees deurdat ons gespaar is deur die grendetydperk.  Kom ons dank die Here deur die gee van ons 10de maand dankoffer!

Ons kerkraad

 • Voorsitter: Stefan Saaiman

 • Skriba: Marie Williams


Bediening:

Diensverhouding

 • Voorsitter: Dolf Smith

 • Ondervoorsitter: Jeanette van Heerden

Eiendom

 • Voorsitter: Tjaart Bernard

 • Ondervoorsitter: Vakant

Erediens

 • Voorsitter: Charl Zietsman

 • Ondervoorsitter: Juan Fourie

Finans

 • Voorsitter: Josef de Jager

 • Ondervoorsitter: Shantél Bernard

Jeug

 • Voorsitter: George Loock

 • Ondervoorsitter: Susan Fourie

Uitreik en Versorging

 • Voorsitter: Ria de Lange

 • Ondervoorsitter: Jacques Enos

Kommunikasie

 • Voorsitter: Juria Labuschagne