- - Neem kennis dat as gevolg van die staat van inperking alle kerk aktiwiteite tot verdere kennisgewing gekanselleer is, hou hierdie spasie dop. Neem hierdie tyd vir selfrefleksie en gesprek met ons Hemelvader. - - Vir noodgevalle kontak Ds Riaan Steyn.

SONDAG OGGEND

Erediens om 09:00.

KATEGESE

Juniors (Graad R - 6) word tydens die erediens uitgeroep na hulle klasse.  Die lesmateriaal wat aangebied word deur kategete skakel in met die preek en die week se geloofsgymnasium.  Die seniors (Graad 7 - 10) gaan hulle klasse na afloop van die erediens waar hulle lesmateriaal hanteer gebaseer op die preek en die week se geloofs gymnasium, die les word gelei deur kategete.

 

BYBEL STUDIE

Bybelstudie vind plaas op Maandag oggend om 09:30 by Huis Sering in die sitkamer, Woensdag oggend om 09:00 in die Koffiekamer en Woensdag aand om 17:30 in die Konsistorie.  Almal is welkom.

 

MANNEBIDUUR

Vrydag oggende om 06:00 vergader die manne van die gemeente saam in die Koffiekamer en loof en prys die Heer deur middel van gebed.