You are here

Personeel

Meer oor ons Personeel

Ons leraar sowel as voltydse en deeltydse personeel sien om na die behoeftes van ons gemeente. Sou u enige vrae hê of hulp benodig kan u gerus kontak maak as volg.

Kerk kantoor ure: Maandag - Vrydag: 10:00 - 14:00

Telefoon: 014 592 2419

Selfoon: 071 436 0102

Faks: 014 592 4531

Epos: ngrbsuid@gmail.com

Saakgelastigde

Marie Williams
Telefoon: 014 592 2419

Koster

Willem Steyn
Telefoon: 014 597 3373 | Selfoon: 083 682 3232

Leraar

Ds. Riaan Steyn
Telefoon: 014 592 0116 | Selfoon: 082 851 7310

Orreliste

Vakant