You are here

Ons Gemeente

Simbool


Jesus Leef en ons met Hom

'n Verduideliking / uiteensetting van die kerk se embleem:

 Sewe mensfigure wat hande hou en ook aan die kruis (Jesus) vashou.

Getal sewe in die som van die getalle drie en vier.

Getal drie verwys na die Drie-enige God. Getal vier verwys na die vier windstreke wat die aarde en die hemel en die onbegryplike grootheid van God en Sy skepping voorstel.

Die figure hou hande vas wat die eenheid en liefde van gelowiges as die liggaam van Christus op aarde voorstel.