>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<

Jeugbediening bestuur

Voorsitter
George Loock

George Loock


082 976 4893

e-pos: george@glattorneys.co.za

   
Onder Voorsitter Administrasie

Vakant


 

 

Vakant


 

Junior Kategese

Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.


Seniors

Senior Kategese

Kategese Klasse

Graad 7 - 10 gaan na afloop van die erediens direk klas toe waar hulle les ontvang by hulle onderskeie kategete.


 

Kommunikasie

Geen kommunikasie gevind.