- - Uitnodiging aan alle lidmate 65 jaar en ouer: Kom kuier saam en geniet ‘n heerlike ete!! Saterdag, 16 November, 10:00-12:00, by NG Bergsig. Bevestig asb. u teenwoordigheid, voor 8 November by Marie in die kerkkantoor. - - Vakant: Orrelpos Aansoek kan gedoen word deur verkorte CV, voor 5 November, te stuur aan ngrbsuid@gmail.com. - - 

Jeugbediening bestuur

Leraar Voorsitter

Ds Riaan Steyn

Ds. Riaan Steyn


014 592 0116 | 082 851 7310

 

e-pos: riaan-steyn@lantic.net

George Loock

George Loock


082 976 4893

e-pos: george@glattorneys.co.za

   
Onder Voorsitter Administrasie
Susara Lourens

Susara Lourens


072 803 5427

 

e-pos: susara12.lourens@gmail.com

Alexé Rautenbach

Alexé Rautenbach


082 879 2592

Junior Kategese

Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.  Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.


Seniors

Senior Kategese

Kategese Klasse

Graad 7 - 10 gaan na afloop van die erediens direk klas toe waar hulle les ontvang by hulle onderskeie kategete.  Die materiaal skakel in by die week se geloofsgymnasium en preek.


 

Kommunikasie