You are here

Jeug bediening

Welkom

GESINSKAMP & UITSTAPPIE: 4 – 6 OKTOBER 2019

Njati en Mooivallei plase (10 km voor Swartruggens)

KOSTES:

  • R 200 seniors
  • R 150 juniors

Christelike program gaan gevolg word

Maats / Vriende Welkom

Gemeentelede kry voorkeur

'n R50 deposito per kind is betaalbaar om plek te verseker. Gebruik JK u Van as verwyssing met deposito/ betalings.

Volle bedrag/ balans is betaalbaar teen 31 Augustus 2019.

Indien u maandeliks wil betaal of 'n kind wil borg, kan u met ons voorsitter George Loock of onder-voorsitter Susara Lourens in verbinding tree.

Vriende wat saamgaan se ouers se kontak nommer asook e-pos adres moet ook voorsien word sodat vrywaringsvorms aan hulle gestuur kan word sowel as enige ander jeugkamp kommunikasie, indien nodig.

VRYWARINGS VORMS IS VERPLIGTEND vir alle kinders wat op die kamp of uitstappie gaan. GEEN UITSONDERINGS sal gemaak word nie.

Aflaaibare Dokumente