>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<

Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.


Kommunikasie

Geen kommunikasie gevind.

Junior Kategete

Graad Kategeet Aflos Kategeet
R, 1 & 2    
3 & 4      
5 & 6