Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.  Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.


Kategete

Graad R & 1

Kategeet Aflos Kategeet
Jeanette van Heerden Shantel Bernard Medelein Joubert

 

Graad 2

Kategeet Aflos Kategeet
Marika Enos Dora Du Plessis Vereena Muller

 

Graad 3 & 4

Kategeet Aflos Kategeet

Marjorie Landsberg

Marjorie Landsberg


082 375 9382

Josslin Combrink

Josslin Combrink


063 399 8955

Estelle Grundling


 

Retha Nel


 

 

Graad 5 & 6

Kategeet Aflos Kategeet

Mari Botha


083 658 3626

Vakant


 

Charmaine Lochner