- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.  Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.


Kommunikasie

Geen kommunikasie gevind.

Kategete

Graad R & 1

Kategeet Aflos Kategeet
Vakant Vakant Vakant

 

Graad 2

Kategeet Aflos Kategeet
Vakant Vakant Vakant

 

Graad 3 & 4

Kategeet Aflos Kategeet
Vakant Vakant Vakant

 

Graad 5 & 6

Kategeet Aflos Kategeet
Vakant Vakant Vakant