- >> Goeie nuus! Ons is terug in die kerkgebou. Dra van masker is verpligtend, ontsmettingsmiddel sal beskikbaar wees. Gebruik asb slegs hoofingang.<< - >> Pastorie: Krugerstraat 197: Hierdie 5 slaapkamerhuis is te huur vanaf 1 Desember 2020. Kontak kerkkantoor. << - >>

Junior Kategese

Kleuterkerk

Kontak die jeugbediening vir rëelings.


Kategese Klasse

Juniors:  Graad R tot 6 kinders gaan kerk toe saam met hulle ouers en word tydens die erediens uitgeroep klas toe saam met hule kategete.  Die kategete hanteer die materiaal wat inskakel met die preek en die week se geloofsgymnasium.


Kommunikasie

Geen kommunikasie gevind.

Junior Kategete

Graad Kategeet Aflos Kategeet
R, 1 & 2 Jeanette van Heerden Shantel Bernard
3 & 4 Marika Enos Dora Du Plessis Retha Nel
5 & 6 Mari Botha Charmaine Lochner Estelle Grundling