- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Senior Kategese

Kategese Klasse

Graad 7 - 10 gaan na afloop van die erediens direk klas toe waar hulle les ontvang by hulle onderskeie kategete.  Die materiaal skakel in by die week se geloofsgymnasium en preek.


 

Kommunikasie

Geen kommunikasie gevind.

Kategete

Graad 7, 8 & 9

Kategeet Aflos Kategeet
Vakant Vakant Vakant

 

Graad 10

Kategeet
Vakant Vakant Vakant