You are here

Jeug bediening

Welkom

Kategese Klasse

Graad 7 - 10 gaan na afloop van die erediens direk klas toe waar hulle les ontvang by hulle onderskeie kategete.  Die materiaal skakel in by die week se geloofsgymnasium en preek.

 

Seniors Kontak

Graad 7, 8 & 9

Kategeet

Charl Zietsman

083 493 9080

Aflos Kategeet

Susan Fourie

079 695 2033

Aflos Kategeet

Charmaine Olivier

083 469 5505

Graad 10

Kategeet

Ann Fitzgerald

Kategeet

Ronel Breet