Besoek gerus ons GeloofsGymnasium, Kruisgenoot en onlangse preke