- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Geloofs Gymnasium

Gebruik gerus ons GeloofsGymnasium as leiding vir u weeklikse stiltetyd en familietyd. Daar is ook materiaal vir ons weeklikse aktiwiteite (Biduur, Bybelstudie, Kleingroepe en Kategese).

Geloofs Gymnasium Materiaal


Ouer uitgawes