- >> Geen inry eredienste tot verdere kennisgewing.<<

Wat ons bied

Jongmense in Graad 11 is op die laaste pad van hulle geloofsreis, belydenis van geloof is die laaste stap tot intrede as 'n belydende lidmaat.  Belydenis klas vind plaas in die konsistorie onder leiding van die Leraar.  Kontak Ds Steyn vir tye.

Volwassenes wat nog nie belydenis afgelê het nie, het ook die geleentheid om met die Leraar kontak te maak en te reël om klasse op afspraak by te woon.