- - Dagbestuursvergadering vind plaas 23 Januarie 2020 om 18:00 in die konsistorie - -

Wat ons bied

Nagmaal is 'n geleentheid waar ons die goedheid van God herdenk deur sy seun wat aan die kruis vir ons sondes betaal het.  Saam met medegelowiges bely ons opnuut die grootheid van die Drie-enige God.