>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<

NUWE INTREKKERS:

Klik hier vir meer inligting

 

BEGRAFNISSE:

 • U moet self met die begrafnisondernemer reël vir die begrafnis.
 • U is welkom om liedere of teksgedeeltes voor te stel.  Die leraar sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief seker maak dat u dienswerker weet.
 • Reël met die kantoor indien tee en toebroodjies bedien moet word.
 • Indien u van kerse tydens diens gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.

 


MUUR VAN HERINNERING:

Gun u geliefde 'n laaste rusplek in die muur van Herinnering wat gelëe is op die kerk terrein.  Kontak gerus die kerkkantoor vir verdere inligting.

 


HUWELIKE:

 • Reël asseblief ten minste een maand voor die tyd by die leraar.
 • Bespreek die kerk so gou moontlik by die kantoor, deur 'n vorm in te voltooi en 'n deposito te betaal.
 • U is welkom om u eie musiek, liedere en teksgedeelltes voor te stel.  Die leraar en orrelis sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief met u fotograaf reël dat daar geen bewegende mense of flitsligte tydens die erediensgedeelte is nie.
 • Indien u van kerse in u rangskikking gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.
 • Gebruik asseblief slegs "streamers" of blomblare buite die kerkgebou.  Indien confetti gebruik word, is die bruidspaar verantwoordelik vir die opruim daarvan.

 


TARIEWE:

Lidmate in die gemeente vir 'n jaar of langer

 • Leraar: R650.00 + reisgeld indien van toepassing

 • Orrelis: R350.00

 • Koster: R400.00

 • Klank: R250.00

Lidmate in die gemeente vir minder as 'n jaar en nie-Lidmate: R5 000

NEEM KENNIS: Tariewe onderhewig aan hersiening.


 

BANK BESONDERHEDE:

ABSA Bank

Rekening Nommer: 1220580128