- - WINSKOOP: Wilds wors @ R50 per kilogram. - - Aswoensdag Erediens: 26 Februarie 2020 om 18:30. - - “Lydingsreis van Jesus” : 5 tot 10 April 2020 - -

BEGRAFNISSE:

 • U moet self met die begrafnisondernemer reël vir die begrafnis.
 • U is welkom om liedere of teksgedeeltes voor te stel.  Die leraar sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief seker maak dat u dienswerker weet.
 • Reël met die kantoor indien tee en toebroodjies bedien moet word.
 • Indien u van kerse tydens diens gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.

 

MUUR VAN HERINNERING:

Gun u geliefde 'n laaste rusplek in die muur van Herinnering wat gelëe is op die kerk terrein.  Kontak gerus die kerkkantoor vir verdere inligting.

 

HUWELIKE:

 • Reël asseblief ten minste een maand voor die tyd by die leraar.
 • Bespreek die kerk so gou moontlik by die kantoor, deur 'n vorm in te voltooi en 'n deposito te betaal.
 • U is welkom om u eie musiek, liedere en teksgedeelltes voor te stel.  Die leraar en orrelis sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief met u fotograaf reël dat daar geen bewegende mense of flitsligte tydens die erediensgedeelte is nie.
 • Indien u van kerse in u rangskikking gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.
 • Gebruik asseblief slegs "streamers" of blomblare buite die kerkgebou.  Indien confetti gebruik word, is die bruidspaar verantwoordelik vir die opruim daarvan.
 • Gelde is as volg by die kerkkantoor betaalbaar:

Lidmate in die gemeente vir 'n jaar of langer

 • Leraar: R450.00
 • Orrelis: R300.00
 • Koster: R300.00
 • Kerk: R250.00

Lidmate in die gemeente vir minder as 'n jaar en nie-Lidmate: R5 000

 

NEEM KENNIS: Tariewe onderhewig aan hersiening.

 

BANK BESONDERHEDE:

ABSA Bank

Rekening Nommer: 1220580128