- - Neem kennis dat as gevolg van die staat van inperking alle kerk aktiwiteite tot verdere kennisgewing gekanselleer is, hou hierdie spasie dop. Neem hierdie tyd vir selfrefleksie en gesprek met ons Hemelvader. - - Vir noodgevalle kontak Ds Riaan Steyn.

BEGRAFNISSE:

 • U moet self met die begrafnisondernemer reël vir die begrafnis.
 • U is welkom om liedere of teksgedeeltes voor te stel.  Die leraar sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief seker maak dat u dienswerker weet.
 • Reël met die kantoor indien tee en toebroodjies bedien moet word.
 • Indien u van kerse tydens diens gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.

 

MUUR VAN HERINNERING:

Gun u geliefde 'n laaste rusplek in die muur van Herinnering wat gelëe is op die kerk terrein.  Kontak gerus die kerkkantoor vir verdere inligting.

 

HUWELIKE:

 • Reël asseblief ten minste een maand voor die tyd by die leraar.
 • Bespreek die kerk so gou moontlik by die kantoor, deur 'n vorm in te voltooi en 'n deposito te betaal.
 • U is welkom om u eie musiek, liedere en teksgedeelltes voor te stel.  Die leraar en orrelis sal dit, indien moontlik gebruik.
 • U moet asseblief met u fotograaf reël dat daar geen bewegende mense of flitsligte tydens die erediensgedeelte is nie.
 • Indien u van kerse in u rangskikking gebruik maak moet u asseblief self sorg dat alle was wat gestort het na die tyd opgeruim word.
 • Gebruik asseblief slegs "streamers" of blomblare buite die kerkgebou.  Indien confetti gebruik word, is die bruidspaar verantwoordelik vir die opruim daarvan.
 • Gelde is as volg by die kerkkantoor betaalbaar:

Lidmate in die gemeente vir 'n jaar of langer

 • Leraar: R450.00
 • Orrelis: R300.00
 • Koster: R300.00
 • Kerk: R250.00

Lidmate in die gemeente vir minder as 'n jaar en nie-Lidmate: R5 000

 

NEEM KENNIS: Tariewe onderhewig aan hersiening.

 

BANK BESONDERHEDE:

ABSA Bank

Rekening Nommer: 1220580128