- >> Geen inry eredienste tot verdere kennisgewing.<<

Kleipotbediening

Die Kleipotspan is dienend volgens die voorbeeld van Jesus, deur uit te reik na mense deur besoeke en gebede.  

  • Kleipotbedieningsvergadering vind plaas in die kerksaal tydens tee op die laaste Sondag van elke maand. 
  • ’n Gebreekte kleipot is in die kerk beskikbaar, lidmate kan geskrewe versoeke vir besoeke hierin plaas. 
  • ’n Register is agter in die kerk beskikbaar, waar lidmate kan registreer vir ondersteuning.  Lidmate kan ook versoeke vir besoeke en gebede per SMS of WhatsApp stuur na die fasiliteerder van die kleipotspan by 082 455 9779. 
  • Anonieme gebedsversoeke vir voorbiddingsbediening is ook welkom.  Neem asb. kennis dat e-posse ook via die webblad aan Riaan gestuur kan word.
  • Gebedslampies wat deur lidmate voor of na die erediens aangesteek kan word, is by die gebreekte kleipot beskikbaar.
  • Foto’s van die kleipotspan, met name en kontakbesonderhede is in die saal op die kennisgewingbord beskikbaar, indien lidmate persoonlike versoeke vir besoeke met `n spesifieke spanlid wil reël.