>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<
Ons Gemeente Embleem

Jesus Leef en ons met Hom

'n Verduideliking / uiteensetting van die kerk se embleem:

  • Sewe mensfigure wat hande hou en ook aan die kruis (Jesus) vashou.
  • Getal sewe in die som van die getalle drie en vier.
  • Getal drie verwys na die Drie-enige God. Getal vier verwys na die vier windstreke wat die aarde en die hemel en die onbegryplike grootheid van God en Sy skepping voorstel.
  • Die figure hou hande vas wat die eenheid en liefde van gelowiges as die liggaam van Christus op aarde voorstel.

 


 

Gemeente logo
  • DIE HAND: God hou ons in Sy hande.
  • DIE KRUIS: Jesus is ons Verlosser. Ons gemeente fokus op God.
  • DIE FIGURE: Ons is 'n kerk vir gesinne.
  • DIE STREPE : Ons moet brûe bou tussen ons en ander.

 


Gedenkblaaie

50 Jaar gedenkblad

50 Jaar gedenkblad

50 Jaar gedenkblad foto

40 Jaar Gedenkblad

40 Jaar gedenkblad

40 Jaar gedenkblad foto