>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<

Dankbaarheids houer

‘n Paar jaar gelede het ons met die houer as ‘n “Verjaarsdaghouer” begin, toe verander dit na “Dankbaarheidshouer”.  Dit gee groter betekenis aan die houer! Dink net aan: hoe geseënd is ons, die reën, gesondheid, nuwe baba, verjaarsdag so kan ons baie opnoem. Jy kan bv. ‘n R1,00 vir elke jaar wat jy gespaar is ingooi of vir elke kleinkind.  Ons almal het iets waarvoor ons dankbaar is.  Die inhoud van die houer word aangewend tot uitbreiding van God se koninkryk.

 

Pilhouers vir Bybelverspreiding

Neem ‘n houertjie, maak vol met R2 of R5 munte.  Bring terug en plaas in kollektesak.

 

Deurkollekte

Die deurkollekte word aangewend vir ons alimentasiefonds. Tans gee ons maandeliks bydraes aan Charitas, Huis Sering asook Rusoord.