>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<

Hier is 'n paar skakels na ander webtuistes wat u kan volg vir meer inligting:

 

Die Bybelgenootskap van Suid Afrika

Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels vir elkeen in hulle eie taal en in geskikte formate beskikbaar te stel sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.

 

Bybel-media

Bybel-Media dra die boodskap van die Bybel uit deur van soveel as moontlik beskikbare media gebruik te maak. Dit vervaardig produkte van hoë kwaliteit om gelowiges geestelik toe te rus en mense met die evangelie van Christus te bereik. Verder voorsien dit in die mediabehoeftes van die kerk in die breë en die NG Kerk in die besonder.

 

Nederduitse Gereformeerde Kerk

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika. Die tiende Sinode is in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land.

 

Noordelike Sinode

Amptelike webblad van die Noordelike sinode van die NG Kerk.

 

Die Bybel

Welkom by die amptelike tuiste van die 1933/53-, die 1983-vertaling en Bybel vir almal op die Internet.  Die Bybelgenootskap wil graag mense aanmoedig om die Bybel te lees en te bestudeer - dit sluit jou in. Ons gebed is dat mense wat hierdie webwerf besoek in die geloof sal groei. Mag hierdie vertalings van die Bybel vir jou tot seën wees.

 

Kerkbode aanlyn