Meer inligting oor COVID-19 Virus

>> Dagbestuurvergadering vind plaas Donderdag 15 April 2021 om 18:00 >>> Geen kategese klasse op: 25 April en 2 Mei. <<
Kleure van die kerkjaar Paasfees simbool

EREDIENSTE BINNE DIE KERK WORD HERVAT

Na aanleiding van die nuutste reëlings onder vlak 1 van die inperking, mag tot maksimum 225 persone eredienste binne die kerk bywoon. Almal is dus welkom en geen besprekings vir dienste is nodig nie.

Covid-maatreëls geld steeds; dra maskers, behou sosiale afstande, saniteer voor die diens en vul die bywoningsvorm in die voorportaal in.

Die Omgekeerde Tien Gebooie

DIE OMGEKEERDE TIEN GEBOOIE

Omdat Jesus die Wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in Hom, 10 beloftes aan ons.

DIE EERSTE GEBOD

Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.

DIE BELOFTE

Ek belowe jou dat as Ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie – Ek sal die eerste ereplek in jou lewe hê.


DIE TWEEDE GEBOD

Jy mag nie vir jouself afgode maak nie.

DIE BELOFTE

As Ek in jou hart is, belowe Ek dat jy geen gesnede beelde van my sal maak nie.  Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra.

 


 

DIE DERDE GEBOD

Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

DIE BELOFTE

As jy My liefhet, se Jesus, belowe Ek jou dat My Naam nooit ’n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word.

 


 

DIE VIERDE GEBOD

Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. (Verkort)

DIE BELOFTE

As ek die ereplek in jou lewe het, belowe Ek jou dat die Sondag die hoogtepunt van die week vir jou sal wees.  Dit sal vir jou ’n vreugde wees om kerk toe te gaan – 'n dag, nie om teen op te sien nie, maar na uit te sien.

 


 

DIE VYFDE GEBOD

Eer jou vader en jou moeder; dat jy lank en gelukkig mag lewe in die land wat die Here jou God aan jou gee.

 

DIE BELOFTE

As ek in jou lewe is, belowe Ek dat dit vir jou ’n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê.  Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy My sien, wat hulle vir jou uitgekies en geleen het.

 


 

DIE SESDE GEBOD

Jy mag nie moord pleeg nie

 

DIE BELOFTE

Ek belowe jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te se doodmaak.

 


 

DIE SEWENDE GEBOD

Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

 

DIE BELOFTE

Ek belowe jou dat as jy My liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie.  Gee my ’n plek in julle huwelik en Ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in My hande bewaar en vashou.

 


 

DIE AGTSTE GEBOD

Jy mag nie steel nie.

 

DIE BELOFTE

As Ek op die troon van jou hart sit, belowe Ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie.  Jy sal daagliks vra:  Aan wie en waar, kan ek aan ’n ander iets GEE?  Maar neem? Nooit.

 


 

DIE NEGENDE GEBOD

Jy mag geen valse getuienis lewer nie.

 

DIE BELOFTE

As Ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ’n ander kwaad te praat nie.  Ek belowe jou dat Ek jou deur My Gees ’n lojale mens sal maak wat van ander geen woord sal sê as dit nie iets goeds kan wees nie.

 


 

DIE TIENDE GEBOD

Jy mag nie iemand anders se huis/vrou/ slaaf/ slavin/ bees/donkie of enigiets anders wat aan hom behoort, begeer nie.

 

DIE BELOFTE

Ek belowe dat Ek jou deur My Gees so sal vul met dankbaarheid dat jy niks meer sal begeer nie.  Jy sal tevrede wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat Hy dit nodig vind en as Hy gee, gee Hy altyd genoeg sodat niks jou sal ontbreek nie.

 


Uit: Gebedeboek met Liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Erediens Kommissie van die Oos-Kaap Sinode. (Aangepas)