- - Kerkkantoor sluit Vrydag, 13 Desember. Open 2 Januarie 2020. In geval van nood skakel Marie, 071 436 0102. - - Geloftefees vind Maandag 16 Desember om 09:00 in ons kerkgebou plaas. - - Kersdag diens vind om 08:00 plaas. - - Oujaarsdiens vind 31 Desember om 18:00 plaas. - - 

Droogte Hulp Eerstejaarskamp vir 2020