- >> Geen inry eredienste tot verdere kennisgewing.<<

Kersfees simbool

Die Omgekeerde Tien Gebooie

Tien gebooie

 

DIE OMGEKEERDE TIEN GEBOOIE

Omdat Jesus die Wet vir ons volkome vervul het, word die 10 gebooie in Hom, 10 beloftes aan ons.

DIE EERSTE GEBOD

Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.

DIE BELOFTE

Ek belowe jou dat as Ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie – Ek sal die eerste ereplek in jou lewe hê.

Uit: Gebedeboek met Liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Erediens Kommissie van die Oos-Kaap Sinode. (Aangepas)