- - WINSKOOP: Wilds wors @ R50 per kilogram. - - Aswoensdag Erediens: 26 Februarie 2020 om 18:30. - - “Lydingsreis van Jesus” : 5 tot 10 April 2020 - -

Lydenstyd 2020

Kattebakverkope (Car Bootsale) – 29 Februarie 2020

Indien jy wil kom verkoop, bespreek jou staanplek @ R50.00.  Indien jy wil help met verkope van verversings, kontak die kantoor.

“Lydingsreis van Jesus” : 5 tot 10 April 2020

Lydenstyd 2020

Ons gaan weer Jesus se Lydingsreis  uitbeeld van 5 tot 10 April 2020.

Ons nooi jou om deel  te word van die beplanning en belewenis hiervan.  Ons het elke gemeentelid se insette en hulp nodig.  Nie net met idees en fisiese hulp nie,  maar ook met reklame en die oordra aan elkeen in ons stad.  Kom ons laat weet al ons vriende en kennisse van ons projek. As jy bereid is om op enige manier betrokke te raak, kontak Jeanette by 082 456 0404 of  Marie by die kerkkantoor

Bybel Toepasing

Gaan na Bible.com op jou Draagbare toestel en laai Die Bybel Toep Nou Af

  • iPhone/iPad
  • Android
  • BlackBerry
  • Windows Phone
  • Windows 8
  • Java
  • Symbian
  • Mobiele Web
  • Kindle Fire

100% Gratis