- - Vir administratiewe sake kan Marie gekontak word: Tel: 071 436 0102 of e-pos. - - Kantoorure: Dinsdae en Donderdae 09:00 – 13:00. - -

Romeine 8: 1- 14

Gemeente skrywe 2020

Liewe Gemeente

Die Regering het onlangs aangekondig dat geestelike byeenkomste (onder andere eredienste) nou weer mag plaasvind. Daar is egter baie voorwaardes daaraan verbonde soos dat byeenkomste beperk is tot 50 mense, daar nie gesing mag word nie, ens.

In die lig van bogenoemde het 'n klompie bestuurslede van die gemeente op 1 Junie bymekaar gekom om te besin oor die hervatting van eredienste in die gemeente al dan nie.

Daar is in ag geneem dat ʼn ringspredikant aangebied het om eredienste te kom waarneem tydens ds. Riaan se siekverlof. Daar is in ag geneem dat baie van die gemeentelede wat eredienste bywoon bejaarde mense is. Soos u weet word aanbeveel dat mense bo 60 nie eredienste moet bywoon nie. Verder mag bejaardes wat in aftree oorde woon nie die aftree oorde verlaat nie. Daar is ook in ag geneem dat geboue waar eredienste plaasvind voor elke byeenkoms ontsmet moet word, dat daar rekord gehou moet word van almal wat byeenkomste bywoon ens. Dit is ook baie moeilik om te voorspel hoeveel mense 'n erediens sal bywoon. Daar is selfs oorweging daaraan geskenk om mense alfabeties in te deel en in groepe te laat kerk bywoon. Verder is in ag geneem dat kategese waarskynlik nie sal kan plaasvind nie.

Daar moet in gedagte gehou word dat selgroep byeenkomste en Bybelstudies ook mag plaasvind. Spesiale eredienste by aftree oorde vir bejaardes word ook oorweeg.

Met al die bogenoemde in gedagte het die bestuurslede besluit om eredienste eers op ys te sit en die kat verder uit die boom te kyk. Dit help nie om hals oor kop nou te begin eredienste hou sonder om behoorlik daaroor te dink en te beplan nie. Ons besef egter dat gemeentelede smag na die samekomste van gelowiges by die kerk, maar ongelukkig lewe ons nou in besonder moeilike tye en perk die regering ons steeds in.

Ons wil baie graag u insette hieroor ook hoor. Moontlik het u oplossings waaraan nie een van ons gedink het nie. Daarom is besluit om weer op 15 Junie om 17:00 by die kerk bymekaar te kom om die saak verder te bespreek. U is een en elkeen welkom om u siening hieroor te kom lig. Indien u nie kans sien om te kom nie kan u dit wat u wil sê aan enige een van die bestuurslede of aan Marie by die kantoor deurgee. Sy is beskikbaar op die kerk se selfoon.

Wees verseker dat ons daarna streef om elke gemeentelid se belang in ag te neem.

Seën en goeie gesondheid vir u elkeen.

N G Suid bestuur.

2 Junie 2020

Gebed vir Covid-19

God die Vader, u begeer gesondheid in heil vir alle mense; Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed; Ons prys U en dank U, o Heer.

God die Heilige Gees, U het ons liggame die tempel van u teenwoordigheid gemaak; Ons prys U en dank U, o Heer.

O Heilige Drie-eenheid, in U leef ons en beweeg ons en is ons; Ons prys U en dank U, o Heer.

Here, hoor ons gebed, en laat ons noodroep tot by U kom – Vir almal wat treur oor die dood van familie, vriende en landgenote; Skenk hulle moed en krag om die dae wat kom, te hanteer, o Heer, en die troos van u liefde.

Stort u genesende genade uit oor almal wat siek, beseer of ongeskik is, dat hulle heel kan word; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee dat almal wat u leiding soek, of bang of benoud of oorweldig is, u wil sal ken en bewus mag wees van u teenwoordigheid; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee vrede, moed en hoop aan almal wat ly na liggaam, siel of gees; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak dit wat gebreek is deur sonde in ons lewens, in ons nasie, en in die wêreld heel; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Seën die dokters, verpleegsters, en almal wat die siekes en lydendes versorg; hou hulle veilig en gesond, en skenk hulle wysheid en vaardigheid, simpatie en geduld; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk aan ons president en alle politieke leiers die wysheid, mensliewendheid en regverdigheid, dat hulle met doelgerigtheid hulle taak kan volvoer om die welsyn van al ons mense te dien; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Skenk wysheid, kreatiwiteit en volharding aan almal in die mediese professie, die navorsers, beleidmakers en leiers as hulle reageer op die pandemie; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak ons harte en hande oop om almal wat hulle werk gaan verloor of finansieel deur COVID-19 geraak word, te ondersteun; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee ons medelye vir hulle in nood, geduld in hierdie tyd van ellende, en liefde vir ons naaste; Hoor ons, o Heer van die lewe.

Laat ons harte nie van vrees versmelt nie; Hoor ons, o Heer van die lewe.

U is die Heer wat wonders doen; U het u mag aan die mense betoon. U, o Heer, is die bron van die lewe; En in u lig sien ons lig.